วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2562
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 62057493762
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เฉพาะรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องป้ายจราจร ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ บริเวณทางแยก กม.179+819 (แยกบ้านสวน)
งบประมาณ 306,405.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 23/05/2562 23/05/2563
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 02/07/2562 02/07/2563
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ