f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2564
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 64057198356
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๓ รายการ ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย ๑ แห่ง
งบประมาณ 488,940.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 14/05/2564 14/05/2565
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 สัญญา/ข้อตกลง 14/05/2564 14/05/2565
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง
6 ยกเลิกโครงการ