วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070019898
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101 ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน ระหว่าง กม.1+040 - กม.1+486
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 16/08/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ยกเลิก