วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070018703
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1347 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดโคก - สระบัว ระหว่าง กม.0+320 - กม.1+775
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,000,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 19/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ข้อมูลคาดเคลื่อน