วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62070018702
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย -ท่าฉนวน ระหว่าง กม.18+500 - กม.19+600
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 18/07/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ