f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64050008682
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2564 (เพิ่มเติม) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 14/05/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ