f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P6410030986
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 50,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/01/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ