f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุโขทัย
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110002174
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.22+215-กม.23+275 ปริมาณงาน 9,540 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 8,063,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 02/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ