f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 5133562164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ซื้อ Hot Mix จำนวน 7 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 5136062162 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 513/40/62/106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน จำนวน 1 รายการ 08/01/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่กล้วย กม.16+050 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอน สวรรคโลก-ป่ากล้วย กม.16+050 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 07/11/2561 513/45/62/34 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 90 รายการ