f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 5133563106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/02/2563 5133563106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/01/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/01/2563 513/40/63/89 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ 17/01/2563 513/70/63/88 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกรายไตรมาส 20/01/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 513/35/63/75 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 18/12/2562 513-6368 แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลืองLED ขนาด 300มม. จำนวนว 1 รายการ 16/12/2562 513/60/63/53 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,241,435 ตร.ม. 04/11/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 90 รายการ