f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1186 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/11/2561 513606255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/11/2561 513606254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1188 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 513606253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 งท.513/30/62/17 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 งท.513/30/62/16 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 งท.513/30/62/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 งท.513/30/62/14 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2561 งท.513/-/62/13 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 งท.513/-/62/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 งท.513/30/62/11 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2561 งท.513/30/62/10 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2561 งท.513/-/62/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2561 513/30/62/8 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2561 513/30/62/7 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2561 งท.513/30/62/6 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1,186 ถึง 1,200 จาก 1,220 รายการ