f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
841 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/06/2562 5136062302 แขวงทางหลวงสุโขทัย
842 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงสีส้ม(รุ่น 4 แถบ) จำนวน 30 ตัว จำนวน 1 รายการ 25/06/2562 5136062301 แขวงทางหลวงสุโขทัย
843 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 19/06/2562 513-62295 แขวงทางหลวงสุโขทัย
844 ซื้อสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้ จำนวน 2 ชุด จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 5134562291 แขวงทางหลวงสุโขทัย
845 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 17/06/2562 5134562285 แขวงทางหลวงสุโขทัย
846 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนนและทางจักรยาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ระหว่าง กม.99+175 LT., กม100+450 RT., กม.101+891 RT. 20/06/2562 513-62261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
847 ซื้อเบรกเกอร์ 1 POLE 10 A จำนวน 125 ตัว จำนวน 1 รายการ 17/06/2562 5134562287 แขวงทางหลวงสุโขทัย
848 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 17/06/2562 5134562286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
849 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/06/2562 5136062290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
850 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/06/2562 5136062288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
851 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2562 5136062289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
852 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/06/2562 5136062284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
853 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 127,000 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 513-62281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
854 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 5133562282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
855 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 5137062283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 841 ถึง 855 จาก 1,221 รายการ