วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
841 ซื้อวัสดุใบมีด จำนวน 1 รายการ 25/12/2561 งท.513306227 แขวงทางหลวงสุโขทัย
842 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 19/12/2561 งท.513306226 แขวงทางหลวงสุโขทัย
843 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 งท.513-6225 แขวงทางหลวงสุโขทัย
844 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 งท.513-6224 แขวงทางหลวงสุโขทัย
845 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 งท.513-6222 แขวงทางหลวงสุโขทัย
846 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 งท.513-6221 แขวงทางหลวงสุโขทัย
847 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 งท.513306220 แขวงทางหลวงสุโขทัย
848 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/11/2561 งท.513406219 แขวงทางหลวงสุโขทัย
849 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 20/11/2561 งท.513406218 แขวงทางหลวงสุโขทัย
850 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 งท.513-6223 แขวงทางหลวงสุโขทัย
851 ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ จำนวน 6 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 5136062134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
852 ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จ จำนวน 6 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 11/02/2562 5136062133 แขวงทางหลวงสุโขทัย
853 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/02/2562 5136062132 แขวงทางหลวงสุโขทัย
854 ซื้อหินฝุ่น จำนวน 30 ลบ.ม จำนวน 1รายการ 08/02/2562 5136062131 แขวงทางหลวงสุโขทัย
855 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/02/2562 5136062127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 841 ถึง 855 จาก 975 รายการ