วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
811 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/02/2562 5134062129 แขวงทางหลวงสุโขทัย
812 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 11 รายการ 12/02/2562 งท.513306252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
813 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 งท.513-6251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
814 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 12/02/2562 งท.513-6250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
815 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 07/02/2562 งท.513-6249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
816 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 06/02/2562 งท.513306246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
817 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 งท.513306245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
818 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 06/02/2562 งท.513306244 แขวงทางหลวงสุโขทัย
819 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 06/02/2562 งท.513-6243 แขวงทางหลวงสุโขทัย
820 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/02/2562 5136062145 แขวงทางหลวงสุโขทัย
821 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 5136062144 แขวงทางหลวงสุโขทัย
822 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/02/2562 5136062142 แขวงทางหลวงสุโขทัย
823 ซื้อวัสดุเชื้องเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 18/02/2562 5133562141 แขวงทางหลวงสุโขทัย
824 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 14/02/2562 5134562138 แขวงทางหลวงสุโขทัย
825 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 5133562139 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 811 ถึง 825 จาก 975 รายการ