f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
811 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 01/07/2562 5134562316 แขวงทางหลวงสุโขทัย
812 จ้างเหมาบำรุงปกติ(งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ) บริเวณทางหลวงหมายเลข 1113 ตอน 0101 ตอน เมืองเก่า-ดอนโก กม.2+520 (LT) จำนวน 6 รายการ 01/07/2562 513-62312 แขวงทางหลวงสุโขทัย
813 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจร(ชนิดสูง จำนวน 4 ชุด จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 513-62311 แขวงทางหลวงสุโขทัย
814 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 26/06/2562 5136062308 แขวงทางหลวงสุโขทัย
815 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร จำนวน 1 รายการ 28/06/2562 5136062310 แขวงทางหลวงสุโขทัย
816 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 26/06/2562 5136062315 แขวงทางหลวงสุโขทัย
817 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/06/2562 5133562313 แขวงทางหลวงสุโขทัย
818 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอนเข้าสวรรคโลก กม.2+520 25/06/2562 513-62304 แขวงทางหลวงสุโขทัย
819 จ้าเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 249,770 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 513-62299 แขวงทางหลวงสุโขทัย
820 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 5136062298 แขวงทางหลวงสุโขทัย
821 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 02/07/2562 5134062292 แขวงทางหลวงสุโขทัย
822 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/07/2562 5134062293 แขวงทางหลวงสุโขทัย
823 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/07/2562 5134062294 แขวงทางหลวงสุโขทัย
824 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/07/2562 5136062302 แขวงทางหลวงสุโขทัย
825 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า จำนวน 115,370 ตร.ม. 02/07/2562 513-62297 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 811 ถึง 825 จาก 1,221 รายการ