วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ติดตั้งจุดเสี่ยงอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ฯลฯ 28/04/2563 513-63179 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 24/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ซื้อเสื้อกั๊กสีเทาติดแถบผ้ารอบตัวพร้อมสกรีนชื่อแขวงทางหลวงสุโขทัย จำนวน 1 รายการ 23/04/2563 5138063178 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 23/04/2563 513/60/63/177 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 21/04/2563 513/35/63/176 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 20/04/2563 5137063174 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 17/04/2563 5136063173 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 17/04/2563 5133563165 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 จ้างดำเนินการขยายเขตปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร,พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ระบบ 1 เฟส 2 สาย จำนวน 1 รายการ 15/04/2563 513-63162 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ 14/04/2563 5136063153 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 จ้างเหมาบำรุงปกติงานแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ที่ กม.7+625 ปริมาณงาน 1 งาน 15/04/2563 513-63164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.34+835 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 513/-/63/161 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.86+875 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 513/-/63/160 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ตอน 2 ที่ กม.95+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 513/-/63/159 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.6+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/04/2563 513/-/63/158 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 881 รายการ