f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/03/2564 สท/60/64/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 25/03/2564 สท/-/64/23 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/03/2564 สท/45/64/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 24/03/2564 สท/60/64/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง (แบบ 8 แถบ) สกรีนชื่อหน่วยงาน 24/03/2564 สท/85/64/103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 สท/60/64/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 ซื้อ Hot Mix จำนวน 60 ตัน 23/03/2564 สท/60/64/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/03/2564 สท/60/64/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/03/2564 สท/60/64/098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 ซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบ สำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน 18/03/2564 สท/45/64/097 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 ซื้อการ์ด G-DRIVER/PCA-TCA-GDRIVER-D 17/03/2564 สท/45/64/096 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2564 สท/60/64/095 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 12/03/2564 สท/45/64/094 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2564 สท/60/64/092 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12/03/2564 สท/40/64/093 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,221 รายการ