วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 618,750 ตร.ม. 23/07/2563 513/-/63/271 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายลดความเร็วพร้อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 แห่ง 20/07/2563 513/-/63/264 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 03/08/2563 513/35/63/282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 จ้างเหมาบริการ 03/08/2563 513/-/63/280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 จ้างเหมาบริการ 03/08/2563 513/-/63/281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 03/08/2563 513/70/63/278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 จ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมค่ารื้อถอน 24/07/2563 513/-/63/273 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/07/2563 513/60/63/272 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/07/2563 513/35/63/269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 22/07/2563 513/70/63/270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/07/2563 513/60/63/268 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 20/07/2563 513/40/63/266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรล จำนวน 1 รายการ 20/07/2563 513/-/63/267 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/07/2563 513/60/63/265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/07/2563 513/60/63/263 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 975 รายการ