f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 5134062429 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 26/09/2562 23/09/2562 5134062434 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,221 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5133562435 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ที่ กม.8+235 24/09/2562 12/09/2562 513-62409 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว 24/09/2562 12/09/2562 5132062408 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุงานบ้าน 24/09/2562 12/09/2562 5135062410 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 จ้างเหมาบริการ 24/09/2562 13/09/2562 513-62412 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3,200 ลิตร จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 23/09/2562 5133562424 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง ที่ กม.84+125 จำนวน 1 รายการ 19/09/2562 17/09/2562 513-62416 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาดสูง 75 ซม. ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 17/09/2562 17/09/2562 5136062415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/09/2562 16/09/2562 5136062413 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/09/2562 12/09/2562 5136062411 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 16/09/2562 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 เครื่อง 12/09/2562 06/09/2562 5132062413 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 609 รายการ