f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
556 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 28/01/2562 23/01/2562 5137062116 แขวงทางหลวงสุโขทัย
557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5136062115 แขวงทางหลวงสุโขทัย
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5136062114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
559 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5134562113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
560 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5136062112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
561 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5136062111 แขวงทางหลวงสุโขทัย
562 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 28/01/2562 21/01/2562 5134062110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
563 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 22/01/2562 21/01/2562 513/40/62/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
564 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 14/01/2562 513/40/62/106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
565 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 513/35/62/108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
566 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ 16/01/2562 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 14/01/2562 513/40/62/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
568 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 16/01/2562 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 16/01/2562 14/01/2562 5136062104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
570 ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดยางแอสฟัลท์ CRS-2,CMS-2h จำนวน 2 รายการ 16/01/2562 15/01/2562 5136062107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 556 ถึง 570 จาก 661 รายการ