f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 513/60/63/72 แขวงทางหลวงสุโขทัย
557 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40 x 70 ซม. จำนวน 20 อัน 23/12/2562 513/60/63/70 แขวงทางหลวงสุโขทัย
558 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/-/63/71 แขวงทางหลวงสุโขทัย
559 ซื้อ Hot mix จำนวน 57 ตัน 18/12/2562 513/60/63/65 แขวงทางหลวงสุโขทัย
560 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 18/12/2562 513/35/63/144 แขวงทางหลวงสุโขทัย
561 ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 5 รายการ 18/12/2562 513/60/63/63 แขวงทางหลวงสุโขทัย
562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/12/2562 513/60/63/64 แขวงทางหลวงสุโขทัย
563 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 18/12/2562 513/-/63/67 แขวงทางหลวงสุโขทัย
564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 513/60/63/54 แขวงทางหลวงสุโขทัย
565 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ 12/12/2562 513/70/63/51 แขวงทางหลวงสุโขทัย
566 ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลืองLED ขนาด 300มม. จำนวนว 1 รายการ 16/12/2562 513/60/63/53 แขวงทางหลวงสุโขทัย
567 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 16/12/2562 513/60/63/55 แขวงทางหลวงสุโขทัย
568 จ้างเหมาผลิตป้ายทางเลี่ยงช่วงเทศกาลและป้ายจุดบริการประชาชน จำนวน 2 รายการ 13/12/2562 513/-/63/52 แขวงทางหลวงสุโขทัย
569 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 17/12/2562 513/40/63/59 แขวงทางหลวงสุโขทัย
570 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/12/2562 513/60/63/58 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 556 ถึง 570 จาก 1,196 รายการ