วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 17/06/2562 5136062290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/06/2562 5136062288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/06/2562 5136062289 แขวงทางหลวงสุโขทัย
559 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 13/06/2562 5136062284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
560 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 127,000 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 513-62281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
561 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 12/06/2562 5133562282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
562 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 12/06/2562 5137062283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 10/06/2562 5136062279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 10/06/2562 5136062277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/06/2562 5136062280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/06/2562 5136062276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
567 ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 40 x 80 ซม. 10/06/2562 5136062278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/06/2562 5136062266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/06/2562 5136062269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
570 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 05/06/2562 5136062275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 556 ถึง 570 จาก 928 รายการ