f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2563 5136063116 แขวงทางหลวงสุโขทัย
497 จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟกระพริบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 13/02/2563 513/60/63/119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
498 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2563 513/60/63/115 แขวงทางหลวงสุโขทัย
499 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 11/02/2563 513/70/63/109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
500 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 งท.51340634 แขวงทางหลวงสุโขทัย
501 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/11/2562 งท.51340635 แขวงทางหลวงสุโขทัย
502 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใบมีด จำนวน 86 ชิ้น 11/11/2562 งท.51330636 แขวงทางหลวงสุโขทัย
503 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 11/11/2562 งท.51335637 แขวงทางหลวงสุโขทัย
504 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 งท.513306311 แขวงทางหลวงสุโขทัย
505 จ้างเหมาบริการซ่อมไดร์สตาร์ท จำนวน 1 คัน 20/11/2562 งท.513-6312 แขวงทางหลวงสุโขทัย
506 ซื้อวัสดุยานพานหะ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น 20/11/2562 งท.513306314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
507 ซื้อวัสดุยานพานหะ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น 20/11/2562 งท.513306317 แขวงทางหลวงสุโขทัย
508 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 งท.513306318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
509 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 งท.513306319 แขวงทางหลวงสุโขทัย
510 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ จำนวน 8 ลูก 13/12/2562 งท.513306323 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 496 ถึง 510 จาก 1,196 รายการ