วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/07/2562 5136062331 แขวงทางหลวงสุโขทัย
497 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 10/07/2562 5137062330 แขวงทางหลวงสุโขทัย
498 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/07/2562 5134562333 แขวงทางหลวงสุโขทัย
499 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัสชั่น ชนิด CMH-2h จำนวน 24 ถัง จำนวน 1 รายการ 10/07/2562 5136062328 แขวงทางหลวงสุโขทัย
500 จ้างเหมาถางป่า ปริมาณงาน 531,130 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 03/07/2562 513-62324 แขวงทางหลวงสุโขทัย
501 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 954,490 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 513-62325 แขวงทางหลวงสุโขทัย
502 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/07/2562 5134562326 แขวงทางหลวงสุโขทัย
503 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/07/2562 5136062327 แขวงทางหลวงสุโขทัย
504 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 08/07/2562 งท.5133062107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
505 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 งท.5133062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
506 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 08/07/2562 งท.5133062105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
507 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 08/07/2562 งท.5133062104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
508 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 08/07/2562 งท.513-62103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/07/2562 5136062315 แขวงทางหลวงสุโขทัย
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 05/07/2562 5136062323 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 496 ถึง 510 จาก 928 รายการ