f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 รายการ 26/02/2562 07/02/2562 513-62130 แขวงทางหลวงสุโขทัย
497 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/02/2562 06/02/2562 5134062129 แขวงทางหลวงสุโขทัย
498 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 11 รายการ 25/02/2562 12/02/2562 งท.513306252 แขวงทางหลวงสุโขทัย
499 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 12/02/2562 งท.513-6251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
500 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 12/02/2562 งท.513-6250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
501 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 07/02/2562 งท.513-6249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
502 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 06/02/2562 งท.513306246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
503 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 06/02/2562 งท.513306245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
504 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/02/2562 06/02/2562 งท.513306244 แขวงทางหลวงสุโขทัย
505 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 06/02/2562 งท.513-6243 แขวงทางหลวงสุโขทัย
506 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/02/2562 21/02/2562 5136062145 แขวงทางหลวงสุโขทัย
507 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 22/02/2562 20/02/2562 5136062144 แขวงทางหลวงสุโขทัย
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/02/2562 20/02/2562 5136062142 แขวงทางหลวงสุโขทัย
509 ซื้อวัสดุเชื้องเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร 22/02/2562 18/02/2562 5133562141 แขวงทางหลวงสุโขทัย
510 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 20/02/2562 14/02/2562 5134562138 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 496 ถึง 510 จาก 661 รายการ