f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 สท/70/64/134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 สท/45/64/133 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 ซื้อ Hot Mix จำนวน 75 ตัน 07/05/2564 สท/60/64/132 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 สท/60/64/131 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 ซื้อยาง CMS-2h 05/05/2564 สท/60/64/130 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,550 ลิตร 03/05/2564 สท/35/64/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 30/04/2564 สท/-/64/029 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 สท/60/64/127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/04/2564 สท/60/64/126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 26/04/2564 513/-/64/026 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHAP MX-M464 ของหน่วยงานแผนงาน 22/04/2564 สท/-/64/025 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ 22/04/2564 สท/85/64/125 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 สท/40/64/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 สท/40/64/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 21/04/2564 สท/35/64/124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,221 รายการ