f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+030-กม.1+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 สท/3/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.11+700 - กม.33+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (164 ต้น) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ- ศรีนคร ระหว่าง กม.21+830 - กม.28+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 90 ต้น ) 13/11/2563 สท/7/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ- ศรีนคร ระหว่าง กม.21+830 - กม.28+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 90 ต้น ) 13/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.18+610-กม.20+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 13/11/2563 สท/4/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 12/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. 09/11/2563 สท/27/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า- สุโขทัย ที่ กม.163+654 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,150 ตร.ม.) 09/11/2563 สท/38/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ที่กม.76+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.175+125 - กม.177+811 ปริมาณงาน 45,120 ตร.ม. 02/11/2563 สท/24/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.193+918 04/11/2563 สท/39/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่างกม.12+175 - กม.14+490 ปริมาณงาน 20,835 ตร.ม. 09/11/2563 สท/26/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.22+215 - กม.23+275 ปริมาณงาน 9,540 ตร.ม. 09/11/2563 สท/31/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 33100โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 101ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์–ท่าช้าง ที่ กม.82+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2563 สท/40/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 172 รายการ