f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ในยุคดิจิทัล 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแขวงทางหลวงสุโขทัย
ลงวันที่ 10/10/2562

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายชยุต วงศ์สำแดง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ จิ๋วปัญญา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย ฝ่ายบริหาร จัดอบรมโครงการการใช้โปรแกรมประยุกต์ในยุคดิจิทัล 4.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของแขวงทางหลวงสุโขทัย เพื่อเพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ พลเมืองดิจิทัล ณ ห้องประชุมเดชภิรัตนมงคล แขวงทางหลวงสุโขทัย


'