f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แขวงทางหลวงไร้ยาเสพติด
ลงวันที่ 26/03/2562

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงสุโขทัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบ้านสวน ดำเนินโครงการแขวงทางหลวงไร้ยาเสพติด โดยมีการ RE-X RAY ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด เพื่อป้องกันมิให้ยุ่งเกี่ยวและเกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ณ บริเวณอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงสุโข


'