f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองหญ้าฝาด ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 03/08/2566

'