f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 03/08/2566

'