f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+150 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
ลงวันที่ 23/07/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566

                    นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุโขทัย มอบหมายให้ นายชยุต วงศ์สำแดง รองผู้อำนวยการ   ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยงข้อง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ที่ส่วนได้เสีย จัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน " โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+150 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร " โดยมี นายละมัย ปานทุ่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านตะมังมะพลับ ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (มติที่ประชุม เห็นด้วยให้มีการก่อสร้าง)


'