f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 18/07/2566

'