f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านตะมังมะพลับ ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ลงวันที่ 18/07/2566

'