f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แขวงทางหลวงสุโขทัย ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1048 สาย บ.หอรบ-บ.ทุ่งเสลี่ยม หากมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง สามารถติดต่อสอบถาม นายช่างโครงการ คุณอนุชา ถนอมมิตร โทร. 08-6495-2738
ลงวันที่ 27/06/2566

'