f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ขอเชิญทุกท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา กรณีแนวเขตที่ดิน ที่ติดเขตทางหลวง การปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำหรือทับซ้อน กับเขตทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.147+259 - กม.148+744 (บริเวณตลาดหาดเสี้ยว)
ลงวันที่ 22/05/2566

             ขอเชิญทุกท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา กรณีแนวเขตที่ดิน ที่ติดเขตทางหลวง การปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำหรือทับซ้อน กับเขตทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.147+259 - กม.148+744 (บริเวณตลาดหาดเสี้ยว) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดโบสถ์มณีราม ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย


'