วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ตอน 2 ที่ กม.28+688 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.30+725 - กม.32+970 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.7+620 - กม.11+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังวน - เมืองเก่า ระหว่าง กม.153+480 - กม.157+080 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.61+400 - กม.63+000 และ กม.63+600 - กม.63+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปาก - ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.13+625 และ กม.14+660 - กม.16+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.0+375 - กม.1+040 และ กม.6+408 - กม.7+575 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.177+811 - กม.179+575 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.16+728 - กม.17+463 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 04/12/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ที่ กม.13+355 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 96 รายการ