f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.193+918 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ที่ กม.82+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ที่ กม.163+654 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,150 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาบริการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.175+125 - กม.177+811 ปริมาณงาน 45,120 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 20/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1308 ตอน 0100 ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง ระหว่าง กม.0+025 - กม.5+875 ปริมาณงาน 53,600 ตร.ม. วงเงินงบประมาณ 11,614,000.00 บาท เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 20/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.12+447 - กม.14+670 ปริมาณ 20,310 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 20/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0303 ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก ระหว่าง กม.98+750 - กม.101+556 ปริมาณ 59,455 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 19/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.28+375 - กม.30+725 ปริมาณงาน 21,685 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 19/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.6+900 - กม.10+293 ปริมาณงาน 30,530 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 16/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ที่ กม.76+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 154 รายการ