f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 28/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังวน - แจกัน ระหว่าง กม.0+413 - กม.2+800 LT. ปริมาณงาน 27,460 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 27/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงคีรีมาศ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.4+155 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 27/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านแก่ง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.16+500 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 27/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.075 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 27/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหว่าง กม.0+150 - กม.2+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.075 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย การจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.7+750 - กม.11+375 ปริมาณงาน 47,400 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.11+150-กม.13+858 ปริมาณงาน 2.708 กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ที่ กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.145+475 - กม.146+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 26/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาทางหลวง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.29+200 - กม.30+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 154 รายการ