วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+430 - กม.182+480 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 18/03/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 18/03/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+600 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 18/03/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 18/03/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.55+625 - กม.147+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 18/03/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์,ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง,ตอน ท่าช้าง - สวรรคโลก,ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย,ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.58+700 - กม190+450 LT,RT เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 27/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 26/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.2+175 - กม.3+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 26/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล.1048 ตอนควบคุม 0200 หอรบ - สวรรคโลก กม.91+200 - กม.92+025 ทล.1195 ตอนควบคุม 0102 เตว็ดใน - วังไม้ขอน กม.33+950 - กม.35+386 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 25/02/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ตอน 1 ที่ กม.25+455 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 96 รายการ