f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 05/03/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.10+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 05/03/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.0+050 - กม.28+000 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 05/03/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.68+000 - กม.74+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 03/01/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดรงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 07/12/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 06/12/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 06/12/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - กม.63+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 04/12/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - กม.61+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 27/11/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง ทล.12 เมืองเก่า - สุโขทัย,ทล.1056 ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาดิน,ทล.1177 ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง,ทล.1201 สวรรคโลก - ป่ากล้วย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 27/11/2561 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง ทล.12 เมืองเก่า - สุโขทัย,ทล.1056 ศรีสำโรง - ดอนโก - เขาดิน,ทล.1177 ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง,ทล.1201 สวรรคโลก - ป่ากล้วย เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 31 ถึง 40 จาก 47 รายการ