วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (3 - 6) หมวดทางหลวงแม่สิน แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่สิน แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (3-6) หมวดทางหลวงสวรรคโลก แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม แขวงทางหลวงสุโขทัย จ.สุโขทัย 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยการและสนันสนุนการพัฒนา ทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย (ปริมาณงาน 1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจรจรา ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.76+900 - กม.78+500 เป็นช่วงๆ (ปริมาณงาน 1 แห่ง 82 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - เขาดิน ที่ กม.22+000 และที่ กม.29+150 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่กม.3+651 และที่ กม.17+600 ปริมาณ 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ที่กม.18+375 และที่ กม.24+200 ปริมาณ 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 02/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.150+825 และที่ กม.158+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 96 รายการ