f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ตอน 2 ระหว่าง กม.53+217 - กม.69+600 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 166 ต้น ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ตอน 2 ระหว่าง กม.53+217 - กม.69+600 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 166 ต้น ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิต ระหว่าง กม.3+880 - กม.7+400 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (93 ต้น ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1373 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.0+150-กม.10+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง (92 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หัวฝาย-แม่ทุเลา-ท่าแพ ระหว่าง กม.3+800-กม.22+680 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (91 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+030-กม.1+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง (45ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 28/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2564 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0101 ตอน วังวน - แจกัน ระหว่าง กม.0+413 - กม.2+800 LT. ปริมาณงาน 27,460 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 28/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ทุเลา – ท่าแพ ระหว่าง กม.12+175 - กม.14+490 ปริมาณงาน 20,835 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 28/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 28/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 154 รายการ