f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ระหว่าง กม.152+000-กม.190+700 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (166ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.11+700 - กม.33+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (164 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.18+610-กม.20+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง (48ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.26+695 - กม.38+515 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก ระหว่าง กม.21+600-กม.22+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง (39ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.21+830 - กม.28+150 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 90 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.39+600 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (92 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.30+250 - กม.31+850 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 39 ต้น ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 29/10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ระหว่าง กม.0+200 กม.14+325 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 95 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 154 รายการ