วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 09/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุม ที่ กม.3+650 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกโลก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.23+386 - กม.24+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.60+100 - กม.61+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดกโลก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.23+386 - กม.24+750 เปลี่ยนแปลงแผน
15 07/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ที่ กม.6+383,ที่ กม.8+500 และ ที่ กม.13+750 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ที่ กม.6+460 และ ที่ กม.12+400 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ที่ กม.5+475, ที่ กม.9+525, ที่ กม.15+795 และที่ กม.19+700 ปริมาณ 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอน เมืองเก่า-อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+100-กม.51+576 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอน หัวฝาย-แม่ทุเลา-ท่าแพ ระหว่าง กม.2+550-กม.27+121 LT.,RT. เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ตอน 2 ระหว่าง กม.165+300 - กม.169+330 เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 03/04/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงสุโขทัย (ปริมาณ 2 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 96 รายการ