f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/01/2564 สท/60/64/045 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 08/01/2564 สท/60/64/044 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2564 สท/60/64/043 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 ซื้อวัสดุอื่นๆ 08/01/2564 สท/60/64/042 แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/01/2564 สท/60/64/041 แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 07/01/2564 สท/60/64/040 แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2564 สท/60/64/039 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/01/2564 สท/60/64/038 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 04/01/2564 สท/60/64/037 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อยาง CSR-2, CMS-2h 04/01/2564 สท/60/64/036 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1,225,174.00 ตร.ม. 29/12/2563 สท/-/64/010 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 สท/46/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้างทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง-ดอนโก ที่ กม.0+455 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2564 สท/45/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 จ้างทำป้ายไวนิล (ป้ายเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 30 แผ่น) จำนวน 74.04 ตร.ม. 28/12/2563 สท/-/64/009 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/12/2563 สท/60/64/035 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,054 รายการ