f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 20/08/2562 15/08/2562 5137062363 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 19/08/2562 07/08/2562 5136062358 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 ซื้อใบมีด จำนวน 1 รายการ 19/08/2562 19/08/2562 งท.5133062117 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 19/08/2562 19/08/2562 งท.5136062114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน1 รายการ 19/08/2562 19/08/2562 งท.5133062115 แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 513-62344 แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 5135062353 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 5134062350 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 513-62352 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 5134562356 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 513-62355 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 5136062354 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 09/08/2562 09/08/2562 5136062357 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 06/08/2562 งท.5133062113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 06/08/2562 06/08/2562 งท.5133062112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 527 รายการ