วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/01/2563 513606376 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/40/63/69 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่างทาง) จำนวน 2 ชุด 18/12/2562 513/-/63/68 แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/12/2562 513/60/63/72 แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 ซื้อกรวยยางจราจร ขนาด 40 x 70 ซม. จำนวน 20 อัน 23/12/2562 513/60/63/70 แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 23/12/2562 513/-/63/71 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 ซื้อ Hot mix จำนวน 57 ตัน 18/12/2562 513/60/63/65 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้าย จำนวน 1 ชุด 18/12/2562 513/-/63/66 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 5 รายการ 18/12/2562 513/60/63/63 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 18/12/2562 513/60/63/64 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 18/12/2562 513/-/63/67 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 513/60/63/54 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ 12/12/2562 513/70/63/51 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 16/12/2562 513/60/63/55 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 673 รายการ