f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1036 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 513606260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1037 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 513606259 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1038 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/11/2561 513406258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1039 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 513-6557 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1040 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2561 513606256 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1041 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/11/2561 513606255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1042 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/11/2561 513606254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1043 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 513606253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1044 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/11/2561 513606251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1045 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/11/2561 513606250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1046 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 20/11/2561 513606249 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1047 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 14/11/2561 513456243 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1048 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/11/2561 513606246 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1049 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/11/2561 513606241 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1050 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 513606245 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1,036 ถึง 1,050 จาก 1,054 รายการ