วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1 รายการ 29/01/2563 513/35/63/98 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2563 513/60/63/96 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/01/2563 513/60/63/95 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 27/01/2563 513/60/63/94 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 513/70/63/88 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 12 รายการ 17/01/2563 513/60/63/87 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ซื้อ Hot Mix จำนวน 20 ตัน จำนวน 1 รายการ 14/01/2563 513606384 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 14/01/2563 513456383 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 ซื้อสีและสีรองพื้น จำนวน 4 รายการ 13/01/2563 513606382 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 25/12/2562 513/35/63/73 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 09/01/2563 513/45/63/81 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อผงดูดซับสารเคมี จำนวน 1 รายการ 07/01/2563 513606377 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/01/2563 513606380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 26/12/2562 513/45/63/74 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,800 ลิตร 02/01/2563 513356375 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 673 รายการ