f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง หลอด LED 168 ดวง ขนาด 300 มม. 05/02/2564 สท/45/64/059 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 05/02/2564 สท/60/64/058 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 04/02/2564 สท/60/64/057 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/02/2564 สท/60/64/056 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/02/2564 สท/60/64/055 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม รุ่น 4 แถบ 02/02/2564 สท/85/64/054 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 สท/35/64/053 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 สท/70/64/052 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 จ้างเหมาทำการแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.6+125 27/01/2564 สท/-/64/012 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/01/2564 สท/60/64/051 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงดีเซล B7 จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 สท/35/64/050 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 18/01/2564 สท/45/64/049 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 ไฟกระพริบฉุกเฉินพลังงานแสงอาทิตย์ 14/01/2564 สท/45/64/048 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 12/01/2564 สท/60/64/047 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 สติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ขนาด 15x15 ซม.(DIAMOND GRADE) 11/01/2564 สท/60/64/046 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,054 รายการ