f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/08/2562 28/08/2562 5136062375 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.513-62122 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.513-62121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 งท.5133062120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.5133062119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.5133062118 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5134562361 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5133562360 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS-2 จำนวน 25 ถัง 23/08/2562 21/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/08/2562 27/08/2562 5136062370 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 จ้างเหมาแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าบ้านหลุมระหว่าง กม.0+100 - กม.1+000 27/09/2562 27/09/2562 สท./53/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 200 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 19/08/2562 5133562374 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5136062367 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/08/2562 20/08/2562 งท.5133062116 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/08/2562 15/08/2562 5134562372 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 527 รายการ