f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062389 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062387 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 จ้างเหมาบริการจำนวน 1 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 513-62376 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5134062374 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5136062372 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5134562388 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 จ้างเหมาผลิตแหละติดตั้งป้ายแบบเสาสัญญาณไฟจราจ (ชนิดสูง)พร้อมอุปกรณ์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน-บ้านสวน บริเวณที่ กม.15+975 23/09/2562 29/08/2562 513-62384 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 จ้างเหมางานบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอน บ้านสวน-ตาลเตี้ย ระหว่าง กม.1+200-กม.1+512 23/09/2562 28/08/2562 513-62383 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 5133562386 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 5133562385 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 5136062378 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5134062381 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5136062379 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5134062377 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 04/09/2562 5136062382 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 527 รายการ