วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาบริการซ่อมไดร์สตาร์ท จำนวน 1 คัน 20/11/2562 งท.513-6312 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุยานพานหะ แบตเตอรี่ จำนวน 1 ชิ้น 20/11/2562 งท.513306314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 ซื้อวัสดุยานพานหะ ยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น 20/11/2562 งท.513306317 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 3 รายการ 26/11/2562 งท.513306318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 งท.513306319 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ จำนวน 8 ลูก 13/12/2562 งท.513306323 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 513/35/63/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 จ้างซ่อมแผ่นป้ายและป้ายแนะนำ จำนวน 2 รายการ 04/02/2563 513/-/63/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/02/2563 513/60/63/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว),จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม. 03/02/2563 513/-/63/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสุง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) 03/02/2563 513/-/63/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 03/02/2563 513/60/63/99 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/02/2563 513/45/63/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 16/01/2563 513-6386 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 22/01/2563 513/35/63/93 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 673 รายการ