f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 18/02/2564 สท/50/64/074 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/02/2564 สท/60/64/072 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 16/02/2564 สท/-/64/017 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/02/2564 สท/45/64/071 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสาร 15/02/2564 สท/85/64/070 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 15/02/2564 สท/60/64/069 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B7 11/02/2564 สท/35/64/068 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 11/02/2564 สท/60/64/067 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 10/02/2564 สท/40/64/065 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 10/02/2564 สท/40/64/064 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/02/2564 สท/60/64/066 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/02/2564 สท/45/64/063 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 ซื้อ Hot Mix จำนวน 120 ตัน 08/02/2564 สท/60/64/061 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/02/2564 สท/60/64/060 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 51 ป้าย 08/02/2564 สท/-/64/014 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,054 รายการ