วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 513/-/63/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/02/2563 513/60/63/108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2563 513/60/63/112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 513/45/63/111 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/02/2563 513/60/63/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง หลอด LED ขนาด 300 มม. 12/02/2563 513/60/63/114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2563 5136063116 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟกระพริบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 13/02/2563 513/60/63/119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 12/02/2563 513/60/63/115 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 11/02/2563 513/70/63/109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 08/11/2562 งท.51340634 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 08/11/2562 งท.51340635 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใบมีด จำนวน 86 ชิ้น 11/11/2562 งท.51330636 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 11/11/2562 งท.51335637 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 งท.513306311 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 673 รายการ