f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/09/2562 24/09/2562 5136062411 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5136062405 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062380 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 งท.513-62124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 งท.513-62123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5136062400 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 จ้างเหมาบริการ 26/09/2562 26/09/2562 513-62398 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 04/09/2562 5136062397 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062396 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 513-62395 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ชุด 26/09/2562 26/09/2562 513-62390 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 11/09/2562 03/09/2562 513-62394 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062393 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 5136062392 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 1 รายการ 08/10/2562 03/09/2562 513/35/62/391 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 527 รายการ