วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีน้ำเงิน ขนาด 30" ้Hi Prismatic Grade จำนวน 50 หลา จำนวน 1 รายการ 27/02/2563 513/60/63/134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 27/02/2563 513/60/63/133 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 27/02/2563 513/35/63/132 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 5,170 ลิตร จำนวน 1 รายการ 26/02/2563 513/35/63/131 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 จ้างดำเนินการขยายเขตพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ. 1 เฟส 2 สาย จำนวน 1 งาน 24/02/2563 513/-/63/130 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/02/2563 513/60/63/129 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 5 รายการ 20/02/2563 5135063125 แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 513/-/63/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 513-63127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 20/02/2563 513/40/63/124 แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/02/2563 5136063126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/02/2563 513/60/63/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/02/2563 513/60/63/120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 513/60/63/122 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 17/02/2563 513/45/63/121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 673 รายการ