f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 02/10/2562 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/10/2562 25/09/2562 5134062432 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02/10/2562 25/09/2562 5134062434 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 จ้างเหมาบริการ 02/10/2562 02/10/2562 513-62430 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 5134062428 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 5134062429 แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,221 ลิตร จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 26/09/2562 5133562435 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ที่ กม.8+235 24/09/2562 12/09/2562 513-62409 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว 24/09/2562 12/09/2562 5132062408 แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ซื้อวัสดุงานบ้าน 24/09/2562 12/09/2562 5135062410 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 จ้างเหมาบริการ 24/09/2562 13/09/2562 513-62412 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คลองโพธิ์-ท่าช้าง ที่ กม.84+125 จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 17/09/2562 513-62416 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 ซื้อหลักนำทางล้มลุก ขนาดสูง 75 ซม. ชนิด PE พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5136062415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5136062413 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 527 รายการ