f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง (แบบ 8 แถบ) สกรีนชื่อหน่วยงาน 24/03/2564 สท/85/64/103 แขวงทางหลวงสุโขทัย
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 สท/60/64/102 แขวงทางหลวงสุโขทัย
48 ซื้อ Hot Mix จำนวน 60 ตัน 23/03/2564 สท/60/64/101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 22/03/2564 สท/60/64/100 แขวงทางหลวงสุโขทัย
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/03/2564 สท/60/64/098 แขวงทางหลวงสุโขทัย
51 ซื้อป้ายเตือนลูกศรไฟกระพริบ สำหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน 18/03/2564 สท/45/64/097 แขวงทางหลวงสุโขทัย
52 ซื้อการ์ด G-DRIVER/PCA-TCA-GDRIVER-D 17/03/2564 สท/45/64/096 แขวงทางหลวงสุโขทัย
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 17/03/2564 สท/60/64/095 แขวงทางหลวงสุโขทัย
54 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 12/03/2564 สท/45/64/094 แขวงทางหลวงสุโขทัย
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2564 สท/60/64/092 แขวงทางหลวงสุโขทัย
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12/03/2564 สท/40/64/093 แขวงทางหลวงสุโขทัย
57 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอน เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.20+000 - กม.27+000 เป็นช่วงๆ 11/03/2564 สท/-/64/020 แขวงทางหลวงสุโขทัย
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 11/03/2564 สท/60/64/091 แขวงทางหลวงสุโขทัย
59 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 11/03/2564 สท/70/64/090 แขวงทางหลวงสุโขทัย
60 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 05/03/2564 สท3564089 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,054 รายการ