วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟเตือน,ป้ายเตือน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 14/03/2562 513-62173 แขวงทางหลวงสุโขทัย
497 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 14/03/2562 5134562172 แขวงทางหลวงสุโขทัย
498 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทล.101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก กม.82+475 - กม.94+480,ทล.1370 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ระหว่าง กม.0+025 - กม.9+583 (เป็นช่วงๆ) 07/05/2562 สท./45/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
499 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
500 จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 21/02/2562 งทง513-6258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
501 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 18/02/2562 งท.513-6257 แขวงทางหลวงสุโขทัย
502 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 14/02/2562 งท.513306256 แขวงทางหลวงสุโขทัย
503 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 14/02/2562 งท.513306255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
504 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 13/02/2562 งท.513306254 แขวงทางหลวงสุโขทัย
505 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/02/2562 งท.513306253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
506 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 12/03/2562 5137062170 แขวงทางหลวงสุโขทัย
507 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE จำนวน 50 อัน จำนวน 1 รายการ 12/03/2562 5136062169 แขวงทางหลวงสุโขทัย
508 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 08/03/2562 5136062168 แขวงทางหลวงสุโขทัย
509 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิด CRS-2 จำนวน 18 ถัง จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 04/03/2562 5136062158 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 496 ถึง 510 จาก 673 รายการ