f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
496 จ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ระหว่าง กม.8+424 - กม.10+370 08/02/2562 04/02/2562 สท./35/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
497 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 14/12/2561 513606271 แขวงทางหลวงสุโขทัย
498 จ้างซ่อมแผ่นป้าย จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 19/11/2561 513-6248 แขวงทางหลวงสุโขทัย
499 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.188+675 - กม.189+280 LT.,RT. 08/02/2562 04/02/2562 สท./33/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
500 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 08/02/2562 04/02/2562 สท./34/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
501 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 28/02/2562 11/12/2561 513606269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
502 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 03/12/2561 513-6266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
503 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
504 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 28/11/2561 513356264 แขวงทางหลวงสุโขทัย
505 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 01/03/2562 26/11/2561 513456262 แขวงทางหลวงสุโขทัย
506 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 26/11/2561 513356261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
507 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 18/01/2562 14/01/2562 สท./32/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
508 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 19/11/2561 513-6247 แขวงทางหลวงสุโขทัย
509 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 26/11/2561 513606260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
510 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 26/11/2561 513606259 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 496 ถึง 510 จาก 527 รายการ