f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 ซื้อวัสดุก่อสร้าง Hot mix จำนวน 15 ตัน 28/02/2562 25/12/2561 513606286 แขวงทางหลวงสุโขทัย
482 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 28/02/2562 24/12/2561 513606284 แขวงทางหลวงสุโขทัย
483 ซื้อกรวยยางสีส้ม ขนาด 0.70 ม. จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513606278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
484 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,500 ลิตร จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513356283 แขวงทางหลวงสุโขทัย
485 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513456279 แขวงทางหลวงสุโขทัย
486 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 20 ลบ.ม จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513606275 แขวงทางหลวงสุโขทัย
487 ซื้อหลักล้มลุกสีส้มสะท้อนแสงติดแถบสะท้อนแสง DIAMOND GRADE DG3 ขนาด 3 นิ้ว แถบ จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513606277 แขวงทางหลวงสุโขทัย
488 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513706281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513606280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513606282 แขวงทางหลวงสุโขทัย
491 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/02/2562 18/12/2561 513606276 แขวงทางหลวงสุโขทัย
492 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 244,830 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 17/12/2561 513-6272 แขวงทางหลวงสุโขทัย
493 จ้างเหมาตัดหญ้า ปริมาณงาน 248,860 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 28/02/2562 17/12/2561 513-6273 แขวงทางหลวงสุโขทัย
494 ซื้อ HOT MIX จำนวน 12 ตัน 28/02/2562 17/12/2561 513606274 แขวงทางหลวงสุโขทัย
495 จ้างซ่อมแผ่นป้ายบริเวณ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน คุยประดู่-คลองโพธิ์ จำนวน 1 ชุด 28/02/2562 12/12/2561 513-6270 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 481 ถึง 495 จาก 527 รายการ