วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
481 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.30+298 - กม.37+807 LT,RT เป็นช่วงๆ 19/04/2562 สท./43/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
482 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1054 ตอนควบคุม 0102 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ที่ กม.10+700 01/05/2562 สท./ 44 /2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
483 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 26/03/2562 5134062193 แขวงทางหลวงสุโขทัย
484 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง จำนวน 8 ชุด จำนวน 1 รายการ 26/03/2562 5136062192 แขวงทางหลวงสุโขทัย
485 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 25/03/2562 5136062189 แขวงทางหลวงสุโขทัย
486 ซื้อท่อซีเมนต์ขนาด 0.60 ม. จำนวน 23 ท่อน จำนวน 1 รายการ 25/03/2562 5136062188 แขวงทางหลวงสุโขทัย
487 ซื้อ Hot Mix จำนวน 30 ตัน จำนวน 1 รายการ 21/03/2562 5136062186 แขวงทางหลวงสุโขทัย
488 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 21/03/2562 5136062181 แขวงทางหลวงสุโขทัย
489 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/03/2562 5136062179 แขวงทางหลวงสุโขทัย
490 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
491 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กมง29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.160+450 LT,RT เป็นช่วงๆ 08/05/2562 สท./46/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
492 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 5133562177 แขวงทางหลวงสุโขทัย
493 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/03/2562 5136062175 แขวงทางหลวงสุโขทัย
494 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ 18/03/2562 513-62176 แขวงทางหลวงสุโขทัย
495 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 15/03/2562 5136062174 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 481 ถึง 495 จาก 673 รายการ