วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุยางเรเดียล จำนวน 4 เส้น 29/01/2563 งท.513306341 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 จ้างตรวจเช็คตามกำหนดระยะ จำนวน 1 คัน 28/01/2563 งท.513-6339 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 จ้างตรวจเช็คตามระยะเวลา จำนวน 1 คัน 16/01/2563 งท.513-6337 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED. จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 งท.513306336 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED. จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 งท.513306335 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 งท.513306334 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ไฟไซเรน LED. จำนวน 1 ชุด 16/01/2563 งท.513306333 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 จ้างซ่อมช่วงล่างพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 คัน 16/01/2563 งท.513-6332 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก 16/01/2563 งท.513306331 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/01/2563 งท.513306330 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 จ้างเปลี่ยนไดร์ชาร์ทใหม่พร้อมสายไฟ จำนวน 1 คัน 15/01/2563 งท.513-6329 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 13/01/2563 งท.513356328 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 ซื้อใบมีด ขนาด 14" จำนวน 75 ชิ้น 03/01/2563 งท.513306326 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/03/2563 513/60/63/136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3,100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 02/03/2563 513/35/63/135 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 673 รายการ