f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 07/11/2562 28/10/2562 51345632 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 91 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 28/10/2562 51335633 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 22/10/2562 513/35/63/1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 02/10/2562 5134062433 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 5136062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 5133562419 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 02/10/2562 23/09/2562 513-62419-1 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062422 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062421 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062420 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062423 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062424 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062425 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062426 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง 02/10/2562 23/09/2562 5132062427 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 527 รายการ