f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 19/04/2564 สท/50/64/119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 ซื้อหิน 3/8" จำนวน 80 ลบ.ม. 19/04/2564 สท/60/64/117 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 09/04/2564 สท/60/64/116 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 ซื้อบาริเออร์ พลาสติกสีส้ม จำนวน 140 อัน 07/04/2564 สท/60/64/114 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/04/2564 สท/60/64/113 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 สท/40/64/112 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 02/04/2564 สท/60/64/110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ 02/04/2564 สท/60/64/111 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,800 ลิตร 01/04/2564 สท/60/64/109 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 31/03/2564 สท/-/64/23 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 ซื้อบาริเออร์ พลาสติกสีส้ม 31/03/2564 สท/60/64/108 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/03/2564 สท/45/64/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 25/03/2564 สท/35/64/106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 25/03/2564 สท/60/64/105 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ 24/03/2564 สท/60/64/104 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,054 รายการ