วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาบำรุงปกติงานแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ที่ กม.7+625 ปริมาณงาน 1 งาน 17/04/2563 513-63164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง จำนวน 5 รายการ 13/04/2563 5136063152 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ซื้อวัสดุก่อสร้ง จำนวน 1 รายการ 13/04/2563 5136063151 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/04/2563 5136063150 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/04/2563 5134563149 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ 01/04/2563 5133563146 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 513/35/63/170 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 513/35/63/143 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 513/-/63/142 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 513/40/63/141 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่+น้ำกรดพร้อมใช้ จำนวน 2 ลูก 03/03/2563 งท.513306349 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อวัสดุยานพานหะ ใบมีด ขนาด 14" จำนวน 75 ชิ้น 02/03/2563 งท.513306348 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ใบมีด ขนาด 14" จำนวน 75 ชิ้น 07/02/2563 งท.513306344 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 02/03/2563 513/40/63/137 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ แบตเตอรี่+น้ำกรดพร้อมใช้ จำนวน 1 รายการ 07/02/2563 งท.513306343 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 673 รายการ