f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 12/05/2564 สท/70/64/134 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 11/05/2564 สท/45/64/133 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ซื้อ Hot Mix จำนวน 75 ตัน 17/05/2564 สท/60/64/132 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/05/2564 สท/60/64/131 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 ซื้อยาง CMS-2h 05/05/2564 สท/60/64/130 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 3,550 ลิตร 03/05/2564 สท/35/64/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์อำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน 30/04/2564 สท/-/64/029 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/04/2564 สท/60/64/127 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 26/04/2564 สท/60/64/126 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งเดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ 05/05/2564 513/-/64/026 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHAP MX-M464 ของหน่วยงานแผนงาน 22/04/2564 สท/-/64/025 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ 22/04/2564 สท/85/64/125 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ 21/04/2564 สท/40/64/123 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/04/2564 สท/60/64/121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 20/04/2564 สท/45/64/120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,054 รายการ