f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อน้ำมันดีเชล จำนวน 9,000 ลิตร 22/11/2562 12/11/2562 513/35/63/23 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 08/11/2562 513606320 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 21/11/2562 08/11/2562 513456318 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 15/11/2562 08/11/2562 513606317 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/11/2562 06/11/2562 513/60/63/15 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 07/11/2562 05/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ 15/11/2562 05/11/2562 513-6314 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 15/11/2562 05/11/2562 513-6313 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/60/63/11 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 07/11/2562 04/11/2562 513/45/63/10 แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 07/11/2562 01/11/2562 51360637 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/11/2562 31/10/2562 51360636 แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 หลักนำทางล้มลุกขนาด 75 ซม. ชนิด EVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 30/10/2562 62117002288 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 จ้างเหมาตัดหญ้า 18/11/2562 28/10/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 527 รายการ