f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 31/03/2563 eb สุโขทัย.1/16/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
92 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.51+600 เป็นช่วงๆ 31/03/2563 eb สุโขทัย.1/19/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
93 กิจกรรมอำนวยปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT. เป็นช่วงๆ 31/03/2563 สท./20/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
94 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอนหอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.91+200 - กม.92+025 ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0102 ตอนเตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+950 - กม.35+386 13/03/2563 สท./13/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
95 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอนคุยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.61+400 - กม.63+000 และ กม.63+600 - กม.63+650 13/03/2563 สท./12/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
96 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ๋ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ตอน 2 ที่ กม.28+688 13/03/2563 สท./15/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
97 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอนแจกัน - บ้านสวน ตอน 1 ที่ กม.25+455 13/03/2563 สท./14/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
98 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอนสุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.2+175 - กม.3+325 11/03/2563 eb สุโขทัย.1/4/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
99 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ – อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.7+620 – กม.11+800 12/03/2563 สท./7/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
100 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ – ศรีนคร ระหว่าง กม.12+225 - กม.13+625 และ กม.14+660 – กม.16+625 13/03/2563 สท./11/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอนสุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.177+811 - กม.179+575 12/03/2563 สท./6/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
102 ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังวน – เมืองเก่า ระหว่าง กม.153+480 – กม.157+080 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 สท./5/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
103 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 24100งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.16+728 - กม.17+463 12/03/2563 สท./8/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
104 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1195 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน สุโขทัย – เตว็ดใน – วังไม้ขอน ระหว่าง กม.0+375 - กม.1+040 และ กม.6+408 – กม.7+575 12/03/2563 สท./9/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 12/03/2563 สท./10/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 128 รายการ