f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติและชำนาญการ (3-6) หมวดทางหลวงแม่สิน แขวงทางหลวงสุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.184+119 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สท./33/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
77 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(3-6) หมวดทางหลวงสวรรคโลก แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สท./32/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
78 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแม่สิน ที่ กม.184+219 ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สท./34/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
79 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน สุโขทัย - เมืองเก่า ตอน 2 ระหว่าง กม.165+300 - กม.169+330 เป็นช่วงๆ 10/04/2563 สท./30/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
80 งานจ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+100 - กม.51+576 LT.,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน หัวฝาย - แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่าง กม.2+550 -กม.27+121 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 สท./21/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
81 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.3+651 และ ที่ กม.17+600 ปริมาณ 2 แห่ง 10/04/2563 สท./38/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
82 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ที่ กม.18+375 และ ที่ กม.24+200 ปริมาณ 2 แห่ง 10/04/2563 สท./39/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
83 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1332 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาไผ่ล้อม - ถ้ำแม่ย่า ที่ กม.6+460 และ ที่ กม.12+400 ปริมาณ 2 แห่ง 10/04/2563 สท./27/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
84 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรุบปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1177 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนระเบียง - ป่าไร่หลวง ที่ กม.5+475, ที่ กม.9+525, ที่ กม.15+795 และ ที่ กม.19+700 ปริมาณงาน 4 แห่ง 10/04/2563 สท./28/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
85 งานจ้างเหมาทำการโคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0305 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ที่ กม.150+825 และที่ กม.158+450 ปริมาณงาน 2 แห่ง 10/04/2563 สท./29/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
86 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0102 ตอน ดอนโก - เขาดิน ที่ กม.22+000 และที่ กม.29+150 ปริมาณ 2 แห่ง 10/04/2563 สท./24/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
87 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.76+900 - กม.78+500 เป้นช่วงๆ (ปริมาณงาน 1 แห่ง 82 ต้น) 10/04/2563 สท./23/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
88 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.181+430 - กม.182+480 (ปริมาณ 1 แห่ง 31 ต้น) 10/04/2563 สท./25/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
89 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.58+700 - กม.72+300 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.83+250 - กม.89+025 LT.,RT. เป็นช่วง,ทล.101 ตอน ท่าช้าง -สวรรคโลก ระหว่าง กม.100+400 - กม.104+930 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.134+200- กม.145+900 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.174+000 - กม.190+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 31/03/2563 สท./18/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
90 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.55+625 - กม.174+000 เป็นช่วงๆ 31/03/2563 สท./17/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 128 รายการ