f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงสวรรคโลก ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าสวรรคโลก ที่ กม.3+850 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 11/11/2563 สท/11/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านแก่ง ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.16+500 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 11/11/2563 สท/12/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ7-8) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ กม.177+225 RT.ปริมาณงาน 1 หลัง 11/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) 01/09/2563 คค.06031/4/563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก- ปลายราง ระหว่าง กม.2+550 - กม.4+000 RT. ปริมาณงาน 1 ปห่ง (39 ต้น) 26/08/2563 สท./41/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0304 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.139+700 - กม.141+340 RT. 10/04/2563 eb สุโขทัย.1/33/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+600 เป็นช่วงๆ 10/04/2563 สท./22/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1201 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ป่ากล้วย ที่ กม.6+383,ที่ กม.8+500 ที่ กม.13+750 13/04/2563 สท./26/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และมรดก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแจกแจกัน ระหว่าง กม.23+386 - กม.24+750 ระยะทาง 1.364 กม. 13/04/2563 สท./37/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 แผนรายประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.60+100 - กม.61+400 13/04/2563 สท./40/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ณ แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 2 หลัง 13/04/2563 สท./36/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 สุโขทัย-บ้านกร่าง ที่ กม.193+918, ทางหลวงหมายเลข 1048 หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.82+636 10/04/2563 สท./19/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สท./35/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนา ทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 สท./31/2563 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 128 รายการ