f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.0+030-กม.1+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 สท/3/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1318 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากน้ำ- ศรีนคร ระหว่าง กม.21+830 - กม.28+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 90 ต้น ) 23/11/2563 สท/7/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 จ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอนควบคุม 0100 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.18+610-กม.20+255 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 23/11/2563 สท/4/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1056 ตอนควบคุม 0101 ตอน ศรีสำโรง - ดอนโก ที่ กม.0+455 18/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2564 รหัสงาน 29100 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอนควบคุม 0102 ตอน แจกัน - บ้านสวน ที่ กม.20+987 LT., RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22250 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซ.ม.) ทางหลวงหมายเลข 1272 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.25+057 - กม.27+100 ปริมาณงาน 42,900 ตร.ม. 16/11/2563 สท/27/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า- สุโขทัย ที่ กม.163+654 ปริมาณงาน 1 แห่ง (25,150 ตร.ม.) 16/11/2563 สท/38/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ที่กม.76+655 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.175+125 - กม.177+811 ปริมาณงาน 45,120 ตร.ม. 16/11/2563 สท/24/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.193+918 16/11/2563 สท/39/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 จ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอนควบคุม 0102 ตอน แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่างกม.12+175 - กม.14+490 ปริมาณงาน 20,835 ตร.ม. 16/11/2563 สท/26/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 102 ตอน 0200 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.22+215 - กม.23+275 ปริมาณงาน 9,540 ตร.ม. 16/11/2563 สท/31/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 33100โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ทางหลวงหมายเลข 101ตอนควบคุม 0302 ตอน คลองโพธิ์–ท่าช้าง ที่ กม.82+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สท/40/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 จ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1404 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองช้าง-ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.11+150-กม.13+858 ปริมาณงาน 2.708 กม. 16/11/2563 สท/36/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ที่ กม.59+825 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 สท/37/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 128 รายการ