f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
62 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
63 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
64 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
67 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
68 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว จำนวน 500 แผ่น จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 5136062353 แขวงทางหลวงสุโขทัย
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
70 ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 5136062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
71 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
73 ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24/04/2562 5134562230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 5134562220 แขวงทางหลวงสุโขทัย
75 ซื้อHOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 01/04/2562 5136062196 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 90 รายการ