f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาบริการ 04/08/2563 513/-/63/280 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 จ้างเหมาบริการ 04/08/2563 513/-/63/281 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 03/08/2563 513/70/63/278 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 513/60/63/260 15/07/2563 513/60/63/260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 513/60/63/261 15/07/2563 513/60/63/261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 513/-/63/185 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 จ้างเหมาผลิตป้ายเตือน จำนวน 1 รายการ 07/05/2563 513/-/63/185 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 02/06/2563 513/40/63/255 แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 513/60/63/253 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 ชุด 05/06/2563 513/60/63/217 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 513/35/145 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/03/2563 513/60/63/136 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ 20/02/2563 513/-/63/128 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 18 แผ่น 12/02/2563 513-63110 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 513/35/63/107 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 90 รายการ