วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อHOT MIX จำนวน 10 ตัน จำนวน 1 รายการ 24/05/2562 5136062251 แขวงทางหลวงสุโขทัย
32 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 28/05/2562 งท.513-6290 แขวงทางหลวงสุโขทัย
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/05/2562 5136062250 แขวงทางหลวงสุโขทัย
34 ซื้อวัสดไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24/04/2562 5134562230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
35 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 5134562220 แขวงทางหลวงสุโขทัย
36 ซื้อHOT MIX จำนวน 5 ตัน จำนวน 1 รายการ 01/04/2562 5136062196 แขวงทางหลวงสุโขทัย
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/03/2562 5136062171 แขวงทางหลวงสุโขทัย
38 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน กม.0+100 - กม.29+900 LT,RT เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน กม.156+750 - กม.060+450 15/03/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 07/03/2562 5136062167 แขวงทางหลวงสุโขทัย
40 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 5133562164 แขวงทางหลวงสุโขทัย
41 ซื้อ Hot Mix จำนวน 7 ตัน จำนวน 1 รายการ 05/03/2562 5136062162 แขวงทางหลวงสุโขทัย
42 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 513/40/62/106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
43 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร (FAX) จำนวน 1 ตลับ 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
44 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 5134062106 แขวงทางหลวงสุโขทัย
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 10/01/2562 5136062101 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 51 รายการ