วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างผลิตป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์(ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) 18/12/2562 513-6368 แขวงทางหลวงสุโขทัย
17 ซื้อดวงโคมสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลืองLED ขนาด 300มม. จำนวนว 1 รายการ 16/12/2562 513/60/63/53 แขวงทางหลวงสุโขทัย
18 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ปริมาณงาน 1,241,435 ตร.ม. 04/11/2562 513/-/63/4 แขวงทางหลวงสุโขทัย
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 513/60/63/9 แขวงทางหลวงสุโขทัย
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 04/11/2562 513/60/63/12 แขวงทางหลวงสุโขทัย
21 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 24/09/2562 5134062431 แขวงทางหลวงสุโขทัย
22 จ้างซ่อมแผ่นป้าย ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-ท่าฉนวน ที่ กม.8+325 12/09/2562 513-62415 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 5132062414 แขวงทางหลวงสุโขทัย
24 จ้างเหมาบริการ 06/09/2562 513-62404 แขวงทางหลวงสุโขทัย
25 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
26 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/08/2562 5136062371 แขวงทางหลวงสุโขทัย
28 ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 3 รายการ 09/08/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
29 ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3 นิ้ว x 6 นิ้ว จำนวน 500 แผ่น จำนวน 1 รายการ 22/07/2562 5136062353 แขวงทางหลวงสุโขทัย
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 22/07/2562 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 16 ถึง 30 จาก 51 รายการ