วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 11/06/2563 513/40/63/228 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/06/2563 513/60/63/232 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 8,170 ลิตร 15/06/2563 513/35/63/235 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล จำนวน 830 ลิตร 15/06/2563 513/35/63/234 แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9 เมตร (กิ่งคู่) จำนวน 1 รายการ 11/06/2563 513/-/63/227 แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 513/60/63/229 แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 10/06/2563 513/60/63/225 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง (แบบ 8 แถบ) จำนวน 1 รายการ 10/06/2563 513/80/63/224 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 10/06/2563 513/45/63/223 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10/06/2563 513/40/63/222 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/06/2563 513/60/63/219 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/06/2563 513/60/63/220 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 1 รายการ 05/06/2563 513/-/63/217 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/06/2563 513/60/63/218 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/06/2563 513/60/63/216 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 975 รายการ