f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/09/2562 30/08/2562 5133562385 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 02/09/2562 26/08/2562 5136062378 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 30/08/2562 27/08/2562 5134062381 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 30/08/2562 26/08/2562 5136062379 แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 30/08/2562 26/08/2562 5134062377 แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 28/08/2562 5136062382 แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/08/2562 23/08/2562 5136062375 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.513-62122 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.513-62121 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.5133062120 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.5133062119 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 งท.5133062118 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 จ้างทำตรายาง จำนวน 1 อัน จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 22/08/2562 513-62379 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/08/2562 23/08/2562 5134562361 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 จ้างทำตรายาง จำนว 1 อัน จำนวน 1 รายการ 23/08/2562 22/08/2562 513-62373 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 609 รายการ