วิสัยทัศน์ : พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงามและปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลก และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาถางป่า จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 513/-/63/147 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 30/03/2563 513/35/63/146 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 เครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 26 รายการ 26/03/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.58+700 - กม.72+300 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.83+250 - กม.89+025 LT.,RT. เป็นช่วง,ทล.101 ตอน ท่าช้าง -สวรรคโลก ระหว่าง กม.100+400 - กม.104+930 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.134+200- กม.145+900 LT.,RT. เป็นช่วงๆ,ทล.101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.174+000 - กม.190+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 16/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0301,0302,0303,0304 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ - ท่าช้าง - สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.55+625 - กม.174+000 เป็นช่วงๆ 16/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 กิจกรรมอำนวยปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1048 ตอนควบคุม 0200 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.53+217 - กม.92+319 LT,RT. เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 LT,RT. เป็นช่วงๆ 16/04/2563 - แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1311 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ที่ กม.2+850 24/03/2563 513/-/63/143 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1294 ตอนควบคุม 0100 ตอน เมือเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ที่ กม.27+650 24/03/2563 513/-/63/142 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 05/02/2563 513/35/63/170 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 513/35/63/143 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 100 ลิตร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 513/35/145 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ 19/03/2563 513/-/63/142 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 จ้างซ่อมระบบแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 17/03/2563 งท.513-6351 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบไฮดรอลิค 17/03/2563 งท.513-6350 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/03/2563 513/40/63/141 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 881 รายการ