f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 10/02/2564 สท/60/64/066 แขวงทางหลวงสุโขทัย
107 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 09/02/2564 สท/45/64/063 แขวงทางหลวงสุโขทัย
108 ซื้อ Hot Mix จำนวน 120 ตัน 08/02/2564 สท/60/64/061 แขวงทางหลวงสุโขทัย
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 08/02/2564 สท/60/64/060 แขวงทางหลวงสุโขทัย
110 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 51 ป้าย 08/02/2564 สท/-/64/014 แขวงทางหลวงสุโขทัย
111 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง หลอด LED 168 ดวง ขนาด 300 มม. 05/02/2564 สท/45/64/059 แขวงทางหลวงสุโขทัย
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 05/02/2564 สท/60/64/058 แขวงทางหลวงสุโขทัย
113 จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร,หลักนำทาง 04/02/2564 สท/-/64/13 แขวงทางหลวงสุโขทัย
114 ซื้อ Hot Mix จำนวน 1 รายการ 04/02/2564 สท/60/64/057 แขวงทางหลวงสุโขทัย
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/02/2564 สท/60/64/056 แขวงทางหลวงสุโขทัย
116 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 02/02/2564 สท/60/64/055 แขวงทางหลวงสุโขทัย
117 ซื้อเสื้อสะท้อนแสงสีส้ม รุ่น 4 แถบ 02/02/2564 สท/85/64/054 แขวงทางหลวงสุโขทัย
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2564 สท/35/64/053 แขวงทางหลวงสุโขทัย
119 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 27/01/2564 สท/70/64/052 แขวงทางหลวงสุโขทัย
120 จ้างเหมาทำการแก้ไขจุดเสี่ยง (Black Spot) ทางหลวงหมายเลข 1319 ตอนควบคุม 0100 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ที่ กม.6+125 27/01/2564 สท/-/64/012 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,221 รายการ