f
title
แขวงทางหลวงสุโขทัย
sukhothaihighways
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1171 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.63+000 - 63+600 16/01/2562 สท./34/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1172 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 11/12/2561 513606269 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1173 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6266 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1174 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1175 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 03/12/2561 513-6265 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1176 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/11/2561 513356264 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1177 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 26/11/2561 513456262 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1178 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 513356261 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1179 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี พ.ศ. 2562 งานจ้างเหมาบำรุงปกติ ทล. 1113 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เมืองเก่า - ดอนโก - ชะเลียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.47+150 ทล. 1305 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.7+693 28/12/2561 สท./32/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1180 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 513-6247 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1181 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 513606260 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 26/11/2561 513606259 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1183 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/11/2561 513406258 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1184 จ้างตรวจเช็คซ่อมระบสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ 21/11/2561 513-6557 แขวงทางหลวงสุโขทัย
1185 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/11/2561 513606256 แขวงทางหลวงสุโขทัย
แสดง 1,171 ถึง 1,185 จาก 1,220 รายการ